Ostatní

  • zpracování statistických výkazů
  • tvorba reportů mateřským společnostem
  • kontrola účetnictví – jak jednorázová (konec roku, koupě firmy, změna účetní …), tak průběžná
  • metodické vedení účetních
  • správné nastavení účetnictví
  • rekonstrukce účetnictví – ztracené, nedodělané, řádně nepředané účetnictví…
  • zastupování na úřadech – finanční úřad (zasílání písemností, účast při kontrolách)