Daně

 • Daňové poradenství
 • Zastupování u daňových kontrol
 • Zpracování daňových přiznání:
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty (včetně souhrnného hlášení, kontrolního hlášení a OSS)
  • daň silniční
  • daň z nemovitých věcí
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • vyúčtování daně z příjmů
  • žádost o vrácení DPH z EU
 • Upozorňování na důležité termíny – splatnost záloh, daní, odvodů
 • Registrace k daním na Finančním úřadě
 • Zastupování na úřadech – Finanční úřad, Pražská správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění, Český statistický úřad, Živnostenský úřad …