Daňový poradce

Využití služeb daňového poradce přináší řadu výhod:

  • Možnost podat přiznání k dani z příjmů (fyzických i právnických) osob o tři měsíce později – tedy ne koncem března, ale koncem června (resp. začátkem července)
  • Možnost odkladu platby daně (a i doplatku sociálního a zdravotního pojištění u OSVČ) opět z konce března na konec června (resp. začátkem července)
  • Záruka správného zpracování daňového přiznání
  • Daňový poradce je ze zákona pojištěný pro případ chyby – klientovi tedy nehrozí žádné nebezpečí v souvislosti s případnou chybou v daních
  • Daně jsou vždy zpracovány tak, aby byly optimalizovány na co nejnižší úroveň s využitím všech zákonných možností / výjimek / slev / odpočtů nebo odčitatelných položek …

Daňový poradce:

  • Odborně povede Vaše účetnictví
  • Zkontroluje Vaše účetnictví (pokud si vede klient sám)
  • Zpracuje daňové přiznání na základě zkontrolovaných údajů
  • Zpracuje daňová přiznání ke všem daním – kromě daně z příjmů a DPH i silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí …
  • Poskytne cenné rady v oblasti daní a účetnictví