Mzdy

 • Přihlášení zaměstnanců (i zaměstnavatele) na Pražskou (českou) správu sociálního zabezpečení i jednotlivé zdravotní pojišťovny
 • Zpracování mezd
 • Vedení mzdových listů
 • Zpracovávání a odevzdávání měsíčních výkazů pro PSSZ (ČSSZ) a zdravotní pojišťovny
 • Vedení osobní evidence zaměstnanců
 • Provádění ročního zúčtovaní daní
 • Zpracování vyúčtování daně z příjmů – zálohová a srážková daň
 • Vedení a odevzdávání Evidenčních listů důchodového pojištění
 • Odhlášení zaměstnanců
 • Příprava pracovních smluv, dohod
 • Vyplňování potvrzení / formulářů pro zaměstnance