Zahraniční stravné 2019
Ze dne: 26.11.2018

Zahraniční stravné se zvyšuje od roku 2019 u těchto zemí: Argentina, Kuba, Mauretánie, Myanmar (Barma), Nizozemsko, Polsko, Saúdská Arábie, Senegal, Sýrie. Kompletní sazby ve vyhlášce 254/2018 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-254