Paušální daň 2021
Ze dne: 20.10.2020

Některé OSVČ mohou od ledna 2021 počítat se zavedením paušální daně, která jim může snížit administrativu. Jedna paušální daň nahradí jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, bez nutnosti podávat daňové přiznání.

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/pausalni-dan-od-roku-2021/