Mzdy

  • Přihlášení zaměstnanců (i zaměstnavatele) na Pražskou (českou) správu sociálního zabezpečení i jednotlivé zdravotní pojišťovny
  • Zpracování mezd
  • Vedení mzdových listů
  • Zpracovávání a odevzdávání měsíčních výkazů pro PSSZ (ČSSZ) a zdravotní pojišťovny
  • Vedení osobní evidence zaměstnanců
  • Provádění ročního zúčtovaní daní
  • Zpracování vyúčtování daně z příjmů – zálohová a srážková daň
  • Vedení a odevzdávání Evidenčních listů důchodového pojištění
  • Odhlášení zaměstnanců
  • Příprava pracovních smluv, dohod